1

Πρόσκληση 22η /28-7-2021 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώ