1

Πρόσκληση 23ης/1-08-2023 κατεπείγουσας δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώ