Πρόσκληση 27ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ο.Ε. 26-11-2019

Δείτε την πρόσκληση εδώ