1

Πρόσκληση 28ης/19-11-2020 κατεπείγουσας δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίασης Δ.Σ.

Δείτε την πρόσκληση εδώ