1

Πρόσκληση 30ης/24-9-2021 κατεπείγουσας δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σύγκλησης Δ.Σ. Δ.Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώ