1

Πρόσκληση 6η/23-07-2021 κατεπείγουσας δια τηλεδιάσκεψης (μέσω e.presence) Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ.Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώ