1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για Καλλιτεχνικό εργαστήρι «Το ραδιόφωνο της Ονειρούπολης 2022-2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ