Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για παροχή του παραδοσιακού εδέσματος ‘’ΒΑΡΒΑΡΑ’’

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ