1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για δραστηριότητες εξωτερικού χώρου και παιχνίδια νερού της εκδήλωσης «Dramaica 2023».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ