1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς «Καλλιτεχνική δράση Ζωγραφική Προσώπου» για την εκδήλωση Ονειρούπολη 2022-2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ