1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για «Μετακινήσεις φορτωτικές και απασχόληση γερανού για την εγκατάσταση – απεγκατάσταση της Ονειρούπολης», με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για «Μετακινήσεις φορτωτικές και απασχόληση γερανού για την εγκατάσταση – απεγκατάσταση της Ονειρούπολης», με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΔΩ