1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για «Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου διακόσμου για τις ανάγκες στολισμού»

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΔΩ (Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ)