1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την υλοποίηση των πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δράσεων «Καλοκαίρι στην πόλη 2022»

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 132/2022 ΕΔΩ