Πρόσκληση για την 19η/24-7-2023 τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Δείτε την πρόσκληση εδώ