Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώ