Πρόσκληση προς τους δημοτικούς συμβούλους και προέδρους Τοπικών Συμβουλίων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τους δημοτικούς συμβούλους και προέδρους Τοπικών Συμβουλίων

Σας καλούμε την 11η Νοεμβρίου 2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 να συμμετάσχετε στην δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)