Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινότητα Δράμας

Διαβάστε το    Δελτίο Τύπου.