Πρόσκληση της 27ης/28.12.2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας

Δείτε την πρόσκληση prds27-28.12.2018