ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου