Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικής Κοινότητας έτους 2013
Αρχική Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικής Κοινότητας έτους 2013
image_print
Πρόσκληση-Θέματα
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 1/10-01-2013
Πίνακας Θεμάτων της 1ης /10-01-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 2/31-01-2013
Πίνακας Θεμάτων της 2ης /31-01-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 3/05-02-2013
Πίνακας Θεμάτων της 3ης /05-02-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 4/07-02-2013
Πίνακας Θεμάτων της 4ης /07-02-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 5/21-02-2013
Πίνακας Θεμάτων της 5ης /21-02-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 6/26-02-2013
Πίνακας Θεμάτων της 6ης /26-02-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 7/11-03-2013
Πίνακας Θεμάτων της 7ης /11-03-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 8/21-03-2013
Πίνακας Θεμάτων της 8ης /21-03-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 9/03-04-2013
Πίνακας Θεμάτων της 9ης/03-04-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 10/10-04-2013
Πίνακας Θεμάτων της 10ης/10-04-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 11/22-04-2013
Πίνακας Θεμάτων της 11ης/22-04-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 12/26-04-2013
Πίνακας Θεμάτων της 12ης/26-04-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πίνακας Θεμάτων της 13ης/20-05-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 14/29-05-2013
Πίνακας Θεμάτων της 14ης/29-5-13 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 15/05-06-2013
Πίνακας Θεμάτων της 15ης/05-06-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 16/19-06-2013
Πίνακας Θεμάτων της 16ης/19-06-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 17/04-07-2013
Πίνακας Θεμάτων της 17ης/04-07-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 18/05-07-2013
Πίνακας Θεμάτων της 18ης /05-07-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 19/23-07-2013
Πίνακας Θεμάτων της 19ης/23-07-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 21η/30-07-2013
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 20/26-07-2013
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 22/01-08-2013
Πίνακας Θεμάτων της 22ης/01-08-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 23/08-08-2013
Πίνακας Θεμάτων της 23ης/08-08-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 24/22-08-2013
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινλοτητας Δράμας 25/23-08-2013
Πίνακας Θεμάτων της 24ης/22-08-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πίνακας Θεμάτων της 25ης/23-08-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 26η/09-09-2013
Πίνακας Θεμάτων της 26ης/02-09-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 27η/11-09-2013
Πίνακας Θεμάτων της 27ης/11-09-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 28η/18-09-2013
Πίνακας Θεμάτων της 28ης/18-09-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 29η/27-09-2013
Πίνακας Θεμάτων της 29ης/27-09-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 30η/03-10-2013
Πίνακας Θεμάτων της 30ης/04-10-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 31η /08-10-2013
Πίνακας Θεμάτων της 31ης/08-10-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 32η/22-10-2013
Πίνακας Θεμάτων της 32ης/22-10-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 33ης/24-10-2013
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 34η/01-11-2013
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 35η/04-11-2013
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 36η/12-11-2013
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 37η/11-11-2013
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 38η/11-11-2013
Πίνακας Θεμάτων της 37ης/11-11-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πίνακας Θεμάτων της 36ης/12-11-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πίνακας Θεμάτων της 38ης/11-11-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 39η/22-11-2013
Πίνακας Θεμάτων της 39ης/22-11-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 40η/03-12-2013
Πίνακας Θεμάτων της 40ης/03-12-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 41η/06-12-2013
Πίνακας Θεμάτων της 41ης/06-12-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 42η/11-12-2013
Πίνακας Θεμάτων της 42ης/11-12-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 43η/16-12-2013
Πίνακας Θεμάτων της 43ης/16-12-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 44η/23-12-2013
Πίνακας Θεμάτων της 44ης/23-12-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 45η/27-12-2013
Πίνακας Θεμάτων της 45ης/27-12-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας