Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικής Κοινότητας έτους 2014

Πρόσκληση-Θέματα
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 1/21-01-2014
Πίνακας Θεμάτων 1ης – 21/01/2014 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 2/31-01-2014
Πίνακας Θεμάτων 2ης – 31/01/2014 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 3/04-02-2014
Πίνακας Θεμάτων 3ης – 04/02/2014 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 4/10-02-2014
Πίνακας Θεμάτων 4ης / 10-02-2014 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 5/20-02-2014
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 6/26-02-2014
Πίνακας Θεμάτων 5ης / 20-02-2014 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πίνακας Θεμάτων 6ης / 26-02-2014 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 7/28-02-2014
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 8/18-03-2014
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 9/26-03-2014
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 10/02-04-2014
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 11/09-04-2014
Πίνακας Θεμάτων 11ης / 09-04-2014 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 12/17-04-2014
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 13/30-04-2014
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 14/21-05-2014
Πίνακας Θεμάτων 14ης / 21-05-2014 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 15/04-06-2014
Πρακτικό Ματαίωσης της 15/04-06-2014 Συνεδρίασης ΔΚ Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 16/10-06-2014
Πίνακας Θεμάτων 16ης / 10-06-2014 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 17/26-06-2014
Πίνακας Θεμάτων 17ης / 27-06-2014 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 18/09-07-2014
Πίνακας Θεμάτων 18ης / 9-07-2014 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 19/23-07-2014
Πίνακας Θεμάτων 19ης / 23-07-2014 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 20/30-07-2014
Πίνακας Θεμάτων 20ης / 30-07-2014 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 21/01-08-2014
Πίνακας Θεμάτων 21ης / 01-08-2014 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 22/06-08-2014
Πίνακας Θεμάτων 22ης / 06-08-2014 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 23/08-08-2014
Πίνακας Θεμάτων 23ης / 08-08-2014 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 24/14-08-2014
Πίνακας Θεμάτων 24ης / 14-08-2014 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 25/25-08-2014
Πίνακας Θεμάτων 25ης / 25-08-2014 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 26/12-09-2014
Πίνακας Θεμάτων 26ης / 12-09-2014 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 27/17-09-2014
Πίνακας Θεμάτων 27ης / 17-09-2014 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 28/08-10-2014
Πίνακας Θεμάτων 28ης / 08-10-2014 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 29/16-10-2014
Πίνακας Θεμάτων 29ης / 16-10-2014 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πίνακας Θεμάτων 30ης / 22-10-2014 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πίνακας Θεμάτων 30ης / 22-10-2014 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 31/10-11-2014
Πίνακας Θεμάτων 31ης / 10-11-2014 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 32/20-11-2014
Πίνακας Θεμάτων 32ης / 20-11-2014 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 33/02-12-2014
Πίνακας Θεμάτων 33ης / 02-12-2014 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 34/05-12-2014
Πίνακας Θεμάτος 34ης / 05-12-2014 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 35/08-12-2014
Πίνακας Θεμάτος 35ης / 08-12-2014 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 36/17-12-2014
Πίνακας Θεμάτων 36ης / 17-12-2014 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας