Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικής Κοινότητας έτους 2015

Πρόσκληση-Θέματα
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 1/7-1-2015
Πίνακας Θεμάτων 1ης / 7-1-2015 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 2/22-1-2015
Πίνακας Θεμάτων 2ης / 22-1-2015 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 03/03-02-2015
Πίνακας Θεμάτων 3ης / 3-2-2015 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 05/18-03-2015
Πίνακας Θεμάτων 5ης / 18-3-2015 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 06/08-04-2015
Πίνακας Θεμάτων 6ης / 08-04-2015 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 7ης / 21-04-2015
Πίνακας Θεμάτων 7ης / 21-04-2015 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 08/24-04-2015
Πίνακας Θεμάτων 8ης / 29-04-2015 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 09/15-05-2015
Πίνακας Θεμάτων 9ης / 15-05-2015 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 10/02-06-2015
Πίνακας Θεμάτων 10ης / 02-06-2015 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 11/10-06-2015
Πίνακας Θεμάτων 11ης / 10-06-2015 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πίνακας Θεμάτων 12ης / 29-06-2015 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 13/16-07-2015
Πίνακας Θεμάτων 13ης / 16-07-2015 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 14/30-07-2015
Πίνακας Θεμάτων 14ης / 05-08-2015 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 15/03-09-2015
 Πίνακας Θεμάτων 15ης / 03-09-2015 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 16/22-09-2015
Πίνακας Θεμάτων 16ης / 22-09-2015 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 17/02-10-2015
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 18/20-10-2015
Πίνακας Θεμάτων 17ης / 02-10-2015 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πίνακας Θεμάτων 18ης / 20-10-2015 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 19ης / 22-10-2015
Πίνακας Θεμάτων 19ης / 27-10-2015 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 20ης / 12-11-2015
Πίνακας Θεμάτων 20ης /12-11-2015 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 21ης / 24-11-2015
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 22ης / 02-12-2015
Πίνακας Θεμάτων 22ης /02-12-2015 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
 Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 23ης / 21-12-2015
Πίνακας Θεμάτων 23ης /21-12-2015 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας