Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2011

Αριθμός Απόφασης Τίτλος Απόφασης
1η Πρόσκληση
01/2011 Εκλογή Αντιπροέδρου της Ποιότητας Ζωής
02/2011 Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος κρεοπωλείου στη Δράμα επί των οδών Παλαιολόγου και Γαληνού 106
03/2011 Ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος “ΕΝΖΟ”
04/2011 Ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος “ΡΕΜΒΗ”
05/2011 Ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος “FRESH”
06/2011 Ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος “1900”
07/2011 Ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος “ΜΥΛΟΣ”
08/2011 Ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος “Ψητοπωλείου” στην οδό Σούτσου και Ορφέως 8
09/2011 Ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος “ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ” στην οδό Παπαδιαμάντη 9
10/2011 Ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος “ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ” στην οδό Σούτσου 12
11/2011 Ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος “ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ” στην οδό Ο.Τ 34 Καλλιφύτου
12/2011 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (αναψυκτήριο με παρασκευαστήριο)
13/2011 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράσταση στο “ΚΑΦΕΝΕΙΟ” επί της οδού Μακεδονίας 2Α
14/2011 Τροποποίηση Υγειονομικών Όρων λειτουργίας καταστήματος “ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ” στην οδό Σούτσου & Ορφέως 8
15/2011 Τροποποίηση Υγειονομικών Όρων λειτουργίας καταστήματος “ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ” στην οδό Παπαδιαμάντη 9
16/2011 Τροποποίηση Υγειονομικών Όρων λειτουργίας καταστήματος “ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ” στην οδό Σούτσου 12
17/2011 Προέγκριση ίδρυσης τριών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
18/2011 Γνωμοδότηση για μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για εγκατάσταση πίστας καρτ με αναψυκτήριο
2η Πρόσκληση
19/2011 Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος κρεοπωλείου επί των οδών Παλαιολόγου και Γαληνού 106 ιδιοκτησίας Κιτσουκάκη Ιωάννη
20/2011 Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος “ΕΝΖΟ” ιδιοκτησίας “ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ”
21/2011 Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος “ΡΕΜΒΗ” ιδιοκτησίας “Βαρελίδης Μιχαήλ & ΣΙΑ ΕΕ”
22/2011 Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος “FRESH” ιδιοκτησίας “Χ-Ζαγοράκης – Γ. Πεγκλίδης ΟΕ”
23/2011 Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος “1900” ιδιοκτησίας “Ι.Αντωνιάδης – Β. Μιχαλούδης – Ε. Δϊγκα ΟΕ”
24/2011 Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος “ETHNIC” ιδιοκτησίας “Βασιλειάδη Φιλίππου”
3η Πρόσκληση
25/2011 Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος κρεοπωλείου επί των οδών Παλαιολόγου και Γαληνού 106 ιδιοκτησίας Κιτσουκάκη Ιωάννη
26/2011 Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος Κρεοπωλείου στη Δράμα επί των οδών Παλαιολόγου & Γαληνού 106, ιδιοκτησίας Κιτσουκάκη Ιωάννη του Αθανασίου
27/2011 Οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος “Καφετέρια – μπαρ – rock & roll” ιδιοκτησίας “Νικηφορίδης & ΣΙΑ ΟΕ”
28/2011 Ανάκληση απόφασης προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος “ΚΑΦΕΝΕΙΟ” επί Εφ. Αξιωματικών 15, ιδιοκτησίας Κεμανετζή Γεωργίου του Ιωάννη
29/2011 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας “ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ – ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ” επί Πλ. Ελευθερίας 16, ιδιοκτησίας Καρρά Παναγιώτη του Γεωργίου
4η Πρόσκληση
30/2011 Σύναψη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ Δήμου Δράμας και της Δ. Κ. Κύκλος ΑΒΕΕ για τη συλλογή και μεταφορά χαρτιού
31/2011 Ανάκληση απόφασης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Κυλικείο στη Δράμα επί της οδου Ηπείρου 49 ιδιοκτησίας Δαφνάκη Σταύρου – Νίκου – Τίμου
32/2011 Προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος “Καφετέρια – Σνακ μπαρ” στη Τ.Κ. Μοναστηρακίου, ιδιοκτησίας Λουκά Θεοδώρου
33/2011 Αίτηση του Σωματείου Λαϊκών αγορών Δράμας “Η ΟΜΟΝΟΙΑ” για δεύτερη Λαϊκή στο Δήμο Δράμας
34/2011 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος “Καφετέρια¨ επί της οδού Ηπείρου 14, ιδιοκτησίας Κ. Τσαβδάρογλου & ΣΙΑ ΟΕ
5η Πρόσκληση
35/2011 Ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος “ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ” που βρίσκεται στη Δράμα επί της οδού Ηπείρου 14, ιδιοκτησίας Κ. Τσαβδάρογλου & ΣΙΑ ΟΕ
36/2011 Λειτουργία Παιδότοπου “FAIRPLAY” χωρίς άδεια (3ο χιλιόμετρο Δράμας – Θεσσαλονίκης)
37/2011 Λειτουργία Παιδότοπου “Mini Football Center” χωρίς άδεια (1ο χιλιόμετρο Δράμας – Καλλιφύτου)
38/2011 (Έκτακτο) Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υπαιθρίου παιδοτόπου στον Μάλλιο Γεώργιο του Αγγέλου, στο 1295 Αγροτεμάχιο της Τ.Κ. Καλλιφύτου
6η Πρόσκληση
39/2011 Εν μέρει ανάκληση της υπ’αρίθμ. 211/1-11-2010 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής που προενεκρινε την ίδρυση καταστήματος στην “Χ. Λάσκαρης & ΣΙΑ ΕΕ”
40/2011 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος “στεγασμένο κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση μπαρ” στην Κων/νος Κατσαντρίδης & ΣΙΑ ΕΠΕ
7η Πρόσκληση
41/2011 Ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος “Καφετέρια” επί της οδού Ηπείρου 14, ιδιοκτησίας Κ. Τσαβδάρογλου & ΣΙΑ ΟΕ
42/2011 Λειτουργία Παιδότοπου FAIRPLAY χωρίς άδεια (3ο χλμ. Δράμας Θεσσαλονίκης)
43/2011 Προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος “Κρεοπωλείο” στο Ο.Τ 38 του Τ.Κ. Καλλιφύτου, ιδιοκτησίας Πάλογλου Στεφάνου του Ηλία
44/2011 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος “Οπωροπαντοπωλείου και πρατηρίου άρτου” επί της οδού Κ. Παλαμά, ιδιοκτησίας Σαμούτη Ανέστη
45/2011 Υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία “ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ” για την ανακύκλωση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε)
46/2011 Υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ για την οργάνωση, ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών
Πρόσκληση Νο 8 9/06/2011
47/2011 Τροποποίηση της απόφασης αριθμ. 12/2011 για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (μπουγατσάδικο),στο Ο.Τ. 21 ,στο Τ.Δ. Μικροχωρίου,ιδιοκτησίας Παραστατίδου Μαρίας του Χρήστου
Πρόσκληση Νο 9 19/07/2011
48/2011 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος “Υπαίθριο Αναψυκτήριο χωρίς παρασκευαστήριο” που πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο υπ’ αριθμ. 715 αγροτεμάχιο στο Τ.Δ. Μυλοποτάμου, ιδιοκτησίας Γιαπουζίδη Βασίλειου του Αναστασίου.
49/2011 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος “Καφετέρια Αναψυκτήριο” που πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει εντός Δημοτικού χώρου στο Ο.Τ. 54 του υπ’ αριθμ. 399 οικοπέδου στο Τ.Δ. Κουδουνίων, ιδιοκτησίας Ρεβολίδου Παναγιώτας
50/2011 (Έκτακτο) Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος “Καφενείο- Ψητοπωλείο” που πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Τ.Κ. Μικροχωρίου, ιδιοκτησίας Μαυροβουνιώτη Ιωάννη του Στυλιανού
Πρόσκληση Νο 10 17/08/2011
51/2011 Λειτουργία παιδότοπου χωρίς άδεια,με την επωνυμία “ΦΙΤΖΙ” ιδιοκτησίας Σταφορίδου Νίνας του Πολυχρόνη,στην Δ.Κ. Δράμας,Τέρμα Νικοπόλεως
52/2011 Λειτουργία παιδότοπου χωρίς άδεια, με την επωνυμία “ΡΕΜΑ” ιδιοκτησίας Χατζηανδρέου Αθανάσιου του Ευριπίδη, στην Τ.Κ. Καλλιφύτου
53/2011 Λειτουργία παιδότοπου χωρίς άδεια, ιδιοκτησίας Θεοδωρίδης & Σία ΟΕ,στην Δ.Κ. Δράμας, στο 4ο χιλιόμετρο Δράμας –Θεσσαλονίκης
54/2011 Λειτουργία παιδότοπου χωρίς άδεια, με την επωνυμία “MINI FOOTBALL CENTER” ιδιοκτησίας Μάλλιου Γεώργιου, στο 1ο χιλιόμετρο Δράμας – Καλλιφύτου
55/2011 Λειτουργία παιδότοπου χωρίς άδεια, ιδιοκτησίας Δαφνάκη Γιάννας – Μαρτίνας – Μαρίας του Ιωάννη ,στην Δ.Κ. Δράμας, επί της οδού Εθν. Αμύνης 63 (στο χώρο του πρώην Παγοποιείου)
56/2011 Ανάκληση ΕΝ ΜΕΡΕΙ της αριθμ. 16/8-3-2011 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
57/2011 Ανάκληση ΕΝ ΜΕΡΕΙ της αριθμ. 76/10-5-2010 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Δράμας
58/2011 Σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δράμας
59/2011 (Έκτακτο) Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος “ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ” που πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 12, της Τ.Κ. Μικροχωρίου, ιδιοκτησίας Ρέκα Χρήστου
60/2011 (Έκτακτο) Ανάκληση ΕΝ ΜΕΡΕΙ της αριθμ. 48/31-3-2010 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Δράμας
61/2011 (Έκτακτο) Ανάκληση της αριθμ. 38/4-4-2011 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δράμας
62/2011 (Έκτακτο) Προέγκριση ίδρυσης μικτού καταστήματος “Αναψυκτηρίου-Υπαίθριου παιδότοπου” ιδιοκτησίας Μάλλιου Γεώργιου, στο 1ο χιλιόμετρο Δράμας – Καλλιφύτου στο υπ’ αριθμ.1295 αγροτεμάχιο της Τ.Κ. Καλλιφύτου
63/2011 (Έκτακτο) Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος “Υπαίθριου – Παιδότοπου” στο 1060 αγροτεμάχιο της Τ.Κ. Καλλιφύτου, ιδιοκτησίας Χατζηανδρέου Αθανάσιου
Πρόσκληση Νο 11 20-09-2011
Ματαίωση συνεδρίασης
Πρόσκληση Νο 12 21-09-2011
64/2011 Λειτουργία παιδότοπου χωρίς άδεια, ιδιοκτησίας Θεοδωρίδης & Σία Ο.Ε.
65/2011 Λειτουργία παιδότοπου χωρίς άδεια, ιδιοκτησίας Δαφνάκη Γιάννας-Μαρτίνας-Μαρίας
66/2011 Λειτουργία παιδότοπου χωρίς άδεια, ιδιοκτησίας Σταφορίδου Νίνας
67/2011 Λειτουργία παιδότοπου χωρίς άδεια, ιδιοκτησίας Μάλλιου Γεωργίου
68/2011 Λειτουργία παιδότοπου χωρίς άδεια, ιδιοκτησίας Χατζηανδρέου Αθανασίου
69/2011 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος
70/2011 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος
71/2011 (Έκτακτο)Ανάκληση απόφασης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος
72/2011 (Έκτακτο)Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος
Πρόσκληση Νο13 25-10-2011
73/2011 Λειτουργία παιδότοπου χωρίς άδεια με την επωνυμία MINI FOOTBALL CENTER, ιδιοκτησίας Μάλλιου Γεώργιου, στο 1ο χιλ.Δράμας Καλλιφύτου
74/2011 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση στο κατάστημα ”Καφετέρια” με την επωνυμία “ALEX NET” που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καλού Αγρού ιδιοκτησίας Χρυσαφίδου Αλεξάνδρας του Γεωργίου
75/2011 Λειτουργία παιδότοπου χωρίς άδεια, με την επωνυμία ”ΦΙΤΖΙ” ιδιοκτησίας Σταφορίδου Νίνας του Πολυχρόνη στην Δ.Κ. Δράμας, τέρμα Νικοπόλεως
76/2011 Ανάκληση άδειας λειτουργίας ”Καφετέριας -Υπαίθριος παιδότοπος”, ιδιοκτησίας Δαφνάκη Γιάννας – Μαριτίνας – Μαρίας του Ιωάννη στην Δ.Κ. Δράμας επι της οδού Εθνικής Αμύνης 63(στο χώρο του πρών Παγοποιείου)
Πρόσκληση Νο 14 21-11-2011
77/2011 Λειτουργία παιδότοπου χωρίς άδεια με την επωνυμία “ΡΕΜΑ” ιδιοκτησίας Χατζηανδρέου Αθανασίου του Ευριπίδη, στην Τ.Κ. Καλλιφύτου
78/2011 Κανονισμός λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Δράμας
79/2011 Τροποποίηση κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων(αποφ.444/2009ΔΣ)
Πρόσκληση Νο15 12-12-11
80/2011 Γνωμοδοτηση για το σχέδιο κανονιστικής απόφασησς των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων για υπαίθριο εμπόριο (πλανόδιο και στάσιμο)
81/2011 (Έκτακτο) Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος ”καφενείο” που πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 249 της Τ.Κ. Κουδουνίων ιδιοκτησίας Ελευθεριάδου Ελένης του Ευάγγελου