Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2015
Αρχική Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2015
image_print
Αριθμός Απόφασης Τίτλος Απόφασης
1/22-01-2015 Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 1ης/22-01-2015 Συνεδρίασης Ποιότητας Ζωής
1/2015 Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2014.
2/2015 Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ταχτσόγλου Αναστασίου.
2/05-03-2015 Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 2ης/09-03-2015 Συνεδρίασης Ποιότητας Ζωής
3/2015 Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Αναγνώστου Αθανάσιος
4/2015 Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Παλατίδης Γραμμένος
5/2015 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Χατζημιχαήλ Παντελίτσα
6/2015 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Παπά Αναστάσιο
7/2015 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Τοτζάρης Δημήτριος
8/2015 Χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής με παράταση στην Τ.Κ. Μικροχωρίου – Βεντουλίδου Δέσποινα / Κυριακίδη Χρήστο
3/19-03-2015 Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πίνακας των θεμάτων που συζητήθηκαν στην 3η/23-03-2015 συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Αναρτητέα στο Δ.Σ. Καθορισμός θέσεων για την πώληση λαμπάδων για την περίοδο του Πάσχα στο Δήμο Δράμας
4/03-04-2015 Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πίνακας των θεμάτων που συζητήθηκαν στην 4η/08-04-2015 συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
10/2015 Αναίρεση ανάκλησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος – Χατζημιχαήλ Παντελίτσα
11/2015 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση – Αμανατίδης Σάββας
12/2015 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Καζάκη Παρθένα
05/17-04-2015 Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πίνακας των θεμάτων που συζητήθηκαν στην 5η/17-04-2015 συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
13/2015 Αναστολή εκτέλεσης σφράγισης καταστήματος – Παπάς Αναστάσιος «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»
06/25-05-2015 Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πίνακας των θεμάτων που συζητήθηκαν στην 6η/25-05-2015 συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
14/2015
Αναρτητέα στο Δ.Σ.
Γνωμοδότηση για την 15ετή παράταση μίσθωσης δημόσιου λατομείου μαρμάρου έκτασης 20,80485 στρ. που βρίσκεται στη θέση «Καρύδια», της περιοχής Βαθυλάκκου της Τ.Κ. Μοναστηρακίου, στην εταιρεία «ΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Ε.».
15/2015
Αναρτητέα στο Δ.Σ.
Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 75,369στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στους ΣΓΟΥΡΟ ΙΩΑΝΝΗ και ΚΑΡΟΛΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
16/2015 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση – Δαυΐδης Θεόδωρος
17/2015 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Τζεδάκης Τίτος
18/2015 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Καλτσίδης Δημήτριος
19/2015 Τροποποίηση απόφασης για ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Βικελίδη Παναγιώτη του Γεωργίου
20/2015 Λειτουργία υπαίθριου παιδότοπου χωρίς άδεια – επιβολή προστίμου – «ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ»
07/10-06-2015 Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πίνακας των θεμάτων που συζητήθηκαν στην 7η/10-06-2015 κατεπείγουσα συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
21/2015 Προέγκριση ίδρυσης και προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών (τσίρκο).
08/03-07-2015 Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πίνακας των θεμάτων που συζητήθηκαν στην 8η/03-07-2015 συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
22/2015
Αναρτητέα στο Δ.Σ.
Γνωμοδότηση για τη μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρου έκτασης 34,26745 στρ. που βρίσκεται στη θέση «Προφήτης Ηλίας» της Τ.Κ. Μοναστηρακίου, από την εταιρεία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΗΓΩΝ Α.Ε. ».
23/2015
Αναρτητέα στο Δ.Σ.
Γνωμοδότηση για την απευθείας μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρου και τροποποίησης τοπογραφικού διαγράμματος έκτασης 14,82618 στρ. (αρχική 26,0225στρ), που βρίσκεται στη θέση «Προφήτης Ηλίας» της Τ.Κ. Μοναστηρακίου, από την εταιρεία « ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΗΓΩΝ Α.Ε. ».
24/2015
Αναρτητέα στο Δ.Σ.
Γνωμοδότηση για τη μίσθωση κατόπιν δημοπρασίας δημόσιου λατομείου μαρμάρου έκτασης 20,64312 στρ. που βρίσκεται στη θέση «Προφήτης Ηλίας» της Τ.Κ. Μοναστηρακίου, από την εταιρεία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΗΓΩΝ Α.Ε.»
25/2015 Ανάκληση προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Θωμάς Παναγιώτης
26/2015 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ιωαννίδου Ευτυχίας
9/10-07-2015 Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πίνακας των θεμάτων που συζητήθηκαν στην 9η/14-07-2015 συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
27/2015
Αναρτητέα στο Δ.Σ.
1o Έκτακτο
Γνωμοδότηση για την απευθείας μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρου έκτασης 99,99703 στρ. που βρίσκεται στην περιοχή της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, από την εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ».
Αποσύρθηκε Προέγκριση ίδρυσης κατστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος-Συκάκη Μαρίνα
10/08-09-2015 Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πίνακας των θεμάτων που συζητήθηκαν στην 10η/11-08-2015 συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
28/2015 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Κρήτα Ελένη
29/2015 Ανάκληση προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Καρτάλη Φωτεινή
30/2015 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ζουρνατζή Μαρία
31/2015 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Μπεναβίδου Σταυρούλα
32/2015 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση – Κελεκτσόγλου Στεφάνος
11/07-10-2015 Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πινακας των θεμάτων που συζητήθηκαν στην 11η/13-10-2015 συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
33/2015 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Κωνσταντινίδη Σάββα
34/2015 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Νικολαΐδη Παύλου
35/2015
Αναρτητέα στο Δ.Σ
Τοπικό σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Δράμας
36/2015 Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Τοκμακτσή Ελένη
37/2015 Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Κολώνια Παρασκευή
38/2015 Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Σουϊτσμες Μακρίνα
39/2015 Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Παναγιωτοπούλου Άννα
12/29-10-2015 Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πίνακας των θεμάτων που συζητήθηκαν στην 12η/29-10-2015 Κατεπείγουσα συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
40/2015
Αναρτητέα στο Δ.Σ
Πρόταση λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς στον Δημοτικό Κήπο και την Πλατεία Ελευθερίας
41/2015 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Νικολαϊδης Νικόλαος
42/2015 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Λαφτσίδου Χριστίνα
43/2015 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Αγάπιος Αθανασίου
13/09-11-2015 Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πίνακας των θεμάτων που συζητήθηκαν στην 13η/10-1-2015 Κατεπείγουσα συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
44/2015 Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Γεωργιάδης Γεώργιος
45/2015 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Buga Alexadra
46/2015 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Νουσδίλη Μαρία
47/2015 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Καλαϊτζίδης Περικλής
14/07-12-2015 Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πίνακας των θεμάτων που συζητήθηκαν στην 14η / 07-12-2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
48/2015 Γνωμοδότηση σχετικά με την οριστική παραλαβή μελέτης : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»
49/2015 Γνωμοδότηση σχετικά με την οριστική παραλαβή μελέτης : «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ»
15/21-12-2015 Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
50/2015 Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – κ. Αγαπίου Αθανασίου
51/2015 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – κ. Αγαπίου Αθανασίου
52/2015 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – κ. Κοτανίδη Νικολάου
53/2015 Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – κ. Κουγιουμτζίδη Αρθρούρου
54/2015 Τροποποίηση της 301/2014 Κανονιστικής ΑΔΣ, σχετικής με τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Δράμας
Πίνακας των θεμάτων που συζητήθηκαν στην 15η / 21-12-2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής