Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016

Αριθμός Απόφασης Τίτλος Απόφασης
1/08-01-2016 Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
2/2016 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση στην Τ.Κ. Μαυροβάτου – Νικολαΐδης Νικόλαος
3/2016 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ρεμόντη Ελένη
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 1ης/08-01-2016 Συνεδρίασης Ποιότητας Ζωής
2/09-02-2016 Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
04/2016 Ανάκληση άδειας πώλησης τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών ποτών και ορισμένων ζαχαρωδών προϊόντων – Ζώμπη Μακρίνα
05/2016 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 99,67665στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΝ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στην εταιρεία «Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. »
06/2016 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 97,78781στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΝ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στην εταιρεία «Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. »
07/2016 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 96,82387στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΝ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στην εταιρεία «Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.»
08/2016 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 94,45439στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΝ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στην εταιρεία «Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. »
09/2016 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 99,45439στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΝ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στην εταιρεία «Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.»
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 2ης/09-02-2016 Συνεδρίασης Ποιότητας Ζωής
3/22-03-2016 Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
10/2016 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Μαρούση Γεώργιου
11/2016 Καθορισμός θέσεων για την πώληση λαμπάδων για την περίοδο του Πάσχα στο Δήμο Δράμας
12/2016 Έγκριση κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης
13/2016 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 77,31796στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΝ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στην εταιρεία «Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.»
14/2016 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 84,75141στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΝ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στην εταιρεία «Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.»
15/2016 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση στην Τ.Κ. Μυλοποτάμου – Αποστολίδη Λουκά
16/2016 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Σμολοκτός Νικόλαος
17/2016 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Γεωργιάδου Κωνσταντινιά
18/2016 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Τσολακίδου Σουζάνα
19/2016 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 3ης/22-03-2016 Συνεδρίασης Ποιότητας Ζωής
4/14-04-2016 Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
20/2016 Ανάκληση προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Σάββα Χαράλαμπου
21/2016 Έγκριση κοπής δένδρου στα Α΄ Κοιμητήρια Δράμας
22/2016 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση στην Τ.Κ. Καλλιφύτου –Χατζηαποστόλου Αναστάσιο
23/2016 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση στην Τ.Κ. Μαυροβάτου-Αμανατίδη Σάββα
24/2016 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση στην Δ.Δ. Καλού Αγρού-Κυριακίδου Άννα
25/2016 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ετόγλου Ιωάννης
26/2016 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Σαρόγλου Χρήστου
Πίνακας ανάρτησης θεμάτων ΕΠΖ 4η/14-04-2016
5/19-05-2016 Πρόσκληση ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
27/2016 Ανάκληση προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος-Κοτζαγεωργίου Γεσθημανή
28/2016 Γνωμοδότηση για την απευθείας μίσθωση δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρων 96,17689 στρ., που βρίσκεται στη θέση «ΔΡΥΟΔΑΣΟΣ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
29/2016 Γνωμοδότηση για την απευθείας μίσθωση δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρων 99,56273 στρ., που βρίσκεται στη θέση «ΔΡΥΟΔΑΣΟΣ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
30/2016 Γνωμοδότηση για την μίσθωση δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρων 99,750 στρ., που βρίσκεται στη θέση «ΔΡΥΟΔΑΣΟΣ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στην αιτούσα εταιρεία «Ι. ΜΠΥΡΟΣ-Κ. ΠΑΠΠΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ».
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 5ης192-05-2016 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Ποιότητας Ζωής
6η/09-06-2016 Πρόσκληση ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
31/2016 Γνωμοδότηση για την κατάργηση και απομάκρυνση θέσης περιπτέρου
32/2016 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Σιδηροπούλου Αναστασίας
33/2016 Γνωμοδότηση για την απευθείας μίσθωση δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρων 99,29157 στρ., που βρίσκεται στη θέση «ΔΡΥΟΔΑΣΟΣ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
Πίνακας ανάρτησης θεμάτων ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΖ 6η/09-06-2016
7η/21-07-2016 Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
34/2016 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Καρτσόγλου Σταύρου
35/2016 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Μυτικόπουλος Ιωάννης
36/2016 Ανάκληση προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος –Ραβίκαλης Πέτρος
37/2016 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Τερζίδου Αλεξάνδρας
38/2016 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Καρτσόγλου Σταύρου
39/2016 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση – «Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ – Κ. ΝΥΚΤΑΡΗΣ Ο.Ε.»
40/2016 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 99,99968 στρ., που βρίσκεται στη θέση «ΔΡΥΟΔΑΣΟΣ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα κ. ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση – «Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ – Κ. ΝΥΚΤΑΡΗΣ Ο.Ε.»
41/2016 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 47,03506 στρ., που βρίσκεται στη θέση «ΡΑΧΗ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στην εταιρεία «Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.»
42/2016 Έγκριση κοπής δένδρων σε 3 σημεία στο Δήμο Δράμας
43/2016 Γνωμοδότηση για θέματα στάθμευσης επί της οδού Καστρινού
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 7ης/21-07-2016 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
8η/29-07-2016 Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωή
44/2016 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση – Βεντουλίδου Δέσποινα
45/2016 Αίτηση για τοποθέτηση πινακίδας Ρ-72
46/2016 Γνωμοδότηση σχετικά με την τροποποίηση ή όχι της αριθμ. 56/2010 απόφασης του ΔΣ, αλλαγή της επιλεγείσας με την προηγούμενη απόφαση περιοχής ίδρυσης του νέου δημοτικού κοιμητηρίου και επιλογή νέας.
47/2016 Τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης στην περιοχή της 19ης Μαΐου
48/2016 Ανάκληση προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Σαμαρά Ανδρέα
49/2016 Ανάκληση προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Κολώνια Παρασκευή
50/2016 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Δόρδιου Μαρίας
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 8ης/29-07-2016 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
9η/22-08-2016 Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωή
51/2016 Γνωμοδότηση για την κατάργηση και απομάκρυνση θέσης περιπτέρου.
52/2016 Έγκριση κοπής δένδρων στα Α΄ Κοιμητήρια Δήμου Δράμας
53/2016 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Σαμουλαδά Παρασκευή
54/2016 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση – Κελεκτσόγλου Στέφανου
55/2016 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση – Διαμαντή Θεολόγου
56/2016 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Παλόγλου Στέφανου
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 9ης/22-08-2016 Συνεδρίασης Ποιότητας Ζωής
10η/06-09-2016 Πρόσκληση ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωή
57/2016 Πρόταση λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς στον Δημοτικό Κήπο και την Πλατεία Ελευθερίας
58/2016 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Πατσίδου Ευφροσύνη
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 10ης/06-09-2016 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Ποιότητας Ζωής
11η/21-09-2016 Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
59/2016 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Γεωργιάδη Ιωάννη
60/2016 Δέσμευση θέσεων στάθμευσης
61/2016 Γνωμοδότηση για την επικαιροποίηση της αριθμ. 270/2013 ΑΔΣ και εκ νέου χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 98,98359στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΑΕΤΟΦΩΛΙΕΣ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στην εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ»
62/2016 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 93,23934στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΡΑΧΗ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στην εταιρεία «Ι. ΜΠΥΡΟΣ –Κ. ΠΑΠΠΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ»
63/2016 Έγκριση κοπής δένδρου στα Α΄ Κοιμητήρια Δράμας
64/2016 Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Καλαντίδου Δέσποινα.
65/2016 Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Αγγέλη Αικατερίνη
66/2016 Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Σαμαράς Ελευθέριος
67/2016 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Αμανατίδης Βασίλειος
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 11ης/21-09-2016 Συνεδρίασης Ποιότητας Ζωής
12η/17-10-2016 Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
68/2016 Έγκριση κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης
69/2016 Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Simeonova Bistra
70/2016 Ανάκληση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Χρυσαφίδου Αλεξάνδρα
71/2016 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 99,97209στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον κ. Λιανό Γεώργιο
72/2016 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 93,84737στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον κ. Λιανό Γεώργιο
73/2016 Δέσμευση μίας θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην περιοχή της Αγ. Βαρβάρας
74/2016 Γνωμοδότηση για την κατάργηση και απομάκρυνση θέσης περιπτέρου.
75/2016 Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Βικελίδη Παναγιώτη.
76/2016 Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ταουσάνη Βασιλείου
77/2016 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση – Καραγεωργίου Ανδρέα
Πίνακας Θεμάτων ΕΠΖ 12η/17-10-2016
Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 13/15-11-2016
78/2016 Ανάκληση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ματζαρίδη Γεώργιου
79/2016 Έγκριση κοπής δένδρων σε 3 σημεία του Δήμου Δράμας
80/2016 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 95,4662 στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΣΤΕΝΟΚΟΡΥΦΗ», της περιοχής της Δ.Κ. Χωριστής, στους κ.κ. ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ και ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΚΩΝ/ΝΟ
81/2016 Γνωμοδότηση για την κατάργηση και απομάκρυνση θέσης περιπτέρου επί της οδού Κύπρου 15
82/2016 Γνωμοδότηση για την κατάργηση και απομάκρυνση θέσης περιπτέρου επί της οδού Κύπρου 17
83/2016 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Τσουχ Λιουντμίλα
84/2016 Ανάκληση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ζαμπίδης Κων/νος
85/2016 Ανάκληση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Delianidi Luisa
Πίνακας Θεμάτων ΕΠΖ 13η/15-11-2016
86/2016 Έγκριση κοπής δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο της Δ.Κ. Κουδουνίων
87/2016 Τροποποίηση – Επέκταση ελεγχόμενης Στάθμευσης
88/2016 Αίτηση για τοποθέτηση πινακίδας Ρ-72
89/2016 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση μαρμάρων 36,66058 στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
90/2016 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση μαρμάρων 36,81408στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
91/2016 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση μαρμάρων 99,88013στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΤΟΥΡΚΟΤΟΠΟΣ», της περιοχής της Τ.Κ. Μυλοποτάμου, στον αιτούντα ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
92/2016 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση μαρμάρων 99,909στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΤΟΥΡΚΟΤΟΠΟΣ», της περιοχής της Τ.Κ. Μυλοποτάμου, στον αιτούντα ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
93/2016 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση μαρμάρων 99,86422στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΤΟΥΡΚΟΤΟΠΟΣ», της περιοχής της Τ.Κ. Μυλοποτάμου, στον αιτούντα ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
94/2016 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση μαρμάρων 99,88574στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΤΟΥΡΚΟΤΟΠΟΣ», της περιοχής της Τ.Κ. Μυλοποτάμου, στον αιτούντα ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
95/2016 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση μαρμάρων 99,87455στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΤΟΥΡΚΟΤΟΠΟΣ», της περιοχής της Τ.Κ. Μυλοποτάμου, στον αιτούντα ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
96/2016 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση μαρμάρων 99,83998 στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
97/2016 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση μαρμάρων 80,53293 στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
98/2016 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση μαρμάρων 99,88299 στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
99/2016 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση μαρμάρων 98,7284 στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
100/2016 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση μαρμάρων 99,72243 στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
101/2016 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση μαρμάρων 99,94648 στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ