1

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ3/2023 ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ύστερα από τη συγκρότηση πινάκων κατάταξης της επιτροπής,

ακολουθεί η μοριοδότηση των υποψηφίων:

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΛΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Κατάταξη Μερικής 28

ΜΕΡΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Κατάταξη Πλήρους 60

ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ