Σχολικές Επιτροπές

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μαμσάκος Χριστόδουλος Δήμαρχος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Καραμπατζάκης Δημήτριος
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Συμεωνίδης Χρήστος ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ
Στράτζαλη Ευδοξία ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ
Τουμπαλίδης Μιχάλης ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΕΜΕ
Τσιλεπώνη  Ευρώπη ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓ.ΚΕΝΤΡΟΥ
Σκουλίδης Αντώνιος ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΜΠΟΡ.ΣΥΛ.
ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΛΤΕΕ ΣΥΚΠΕ
Χατζηπαναγιώτου Ευστράτιος ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΚΠΕ

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μαμσάκος Χριστόδουλος Δήμαρχος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ξανθόπουλος Βασίλειος
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μλεκάνης Μιχαήλ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Τσεντεμεϊδης Κων/νος Δ/ΝΤΗΣ 12ου ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.
Συμεωνίδης Χρήστος Δ/ΝΤΗΣ 7ου ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.
Παυλίδου Μαρία ΔΗΜΟΤΗΣ
Γεωργιάδης Παναγιώτης ΔΗΜΟΤΗΣ
Γιάγκα Μαρία ΔΗΜΟΤΗΣ
Ραπτοπούλου Αικατερίνα ΔΗΜΟΤΗΣ
Λούστη-Χατζηκυριακίδου Χριστίνα ΔΗΜΟΤΗΣ
Τερζίδου Φωτεινή ΕΚΠΡ.ΣΥΛ.ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μαμσάκος Χριστόδουλος Δήμαρχος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κύζας Ζαχαρίας
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Στράντζαλη Ευδοξία Δ/ΝΤΡΙΑ 4ου ΓΥΜΝ.
Τσιμπουκέλης Αναστάσιος Δ/ΝΤΗΣ 1ου ΓΕΛ
Γιαννέρη Ζαχαρούλα ΔΗΜΟΤΗΣ
Τυχόλα Ελένη ΔΗΜΟΤΗΣ
Υφαντίδης Γρηγόριος ΔΗΜΟΤΗΣ
Μυστακίδης Ιωάννης ΔΗΜΟΤΗΣ
Κιόρτεβε Μαρία ΔΗΜΟΤΗΣ
Παπαδόπουλος Αχιλλέας ΕΚΠΡ.ΣΥΛ.ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
Μελιάδης Κων/νος ΕΚΠΡ.ΜΑΘΗΤ.ΚΟΙΝ.