Τμ. Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων & Ειδικών Συνεργείων
image_print

Αρμοδιότητες

  1. Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Τμήματος Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και συγκροτεί τα συνεργεία για τον καθαρισμό των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και τη συγκέντρωση των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
  2. Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του καθαρισμού των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και της συγκέντρωσης των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
  3. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τμήματος.
  4. Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεμφερείς εργασίες όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, ο καθαρισμός από παράνομες αφίσες και διαφημίσεις, ο καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών, διαφημιστικών πινακίδων, κλπ.
  5. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων καθαριότητας του Τμήματος και ενημερώνει σχετικά το Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας.

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Email
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Προϊστάμενος/η 2521047815
ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ      
ΓΑΙΤΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ      
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ      
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ      
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ      
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      
ΜΕΛΙΣΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      
ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ