Στάδια Εξέλιξης ΣΒΑΚ Δήμου Δράμας
Αρχική Στάδια Εξέλιξης ΣΒΑΚ Δήμου Δράμας
image_print

Στάδια εξέλιξης ΣΒΑΚ Δήμου Δράμας

Στάδιο 1: Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης του Σ.Β.Α.Κ.

Στάδιο 2: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση σεναρίων.

Στάδιο 3: Ανάπτυξη και προσδιορισμός Κοινού Οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων

Στάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων

Στάδιο 5: Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης