Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Δράμας – Θέματα που συζητήθηκαν

Διαβάστε το   Δελτίο Τύπου.