ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020

https://dimos-dramas.gr/?p=90458&preview=true

 

Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δράμας για το έτος 2020