1

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α) του Δήμο

Διαβάστε την Περίληψη της ανακοίνωσης

Διαβάστε την Ανακοίνωση

Παράρτημα συμβάσεων ΣΟΧ

Αίτηση συμμετοχής ΣΟΧ