1

«Τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε υφιστάμενα πάρκα και χώρους πρασίνου του Δήμου καθώς και στο γήπεδο της Δ. Κ. Ξηροποτάμου»

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως αυτή θα προκύψει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, για την εργασία «Τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε υφιστάμενα πάρκα  και χώρους πρασίνου του Δήμου καθώς και στο γήπεδο της Δ. Κ. Ξηροποτάμου».

Ο προϋπολογισμός είναι 87.997,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Δείτε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δείτε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ