Τροποποιείται η λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών θα λειτουργούν από τις 7.30 έως τις 15.00, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ενώ θα εξυπηρετούν τους πολίτες μόνο με ραντεβού, στο τηλ. 2521062364 έως 372