Βεβαιώσεις αποδοχών προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων φορολογικού έτους 2019.

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Δράμας, σας ενημερώνει ότι από 01-01-2019 αρμόδιος φορέας για την καταβολή προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων είναι  ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Σύμφωνα με το από 23-4-2020 δελτίο τύπου του ανωτέρω οργανισμού, τα προνοιακά αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής, το Επίδομα ομογενών προσφύγων κ.λ.π,  δε θεωρούνται φορολογητέα εισοδήματα.

Τα εν λόγω ποσά που καταβλήθηκαν κατά το έτος 2019 από τον ΟΠΕΚΑ δεν αναγράφονται στους οικείους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης και δεν υφίσταται η  υποχρέωση υποβολής σχετικής βεβαίωσης κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019.

Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στις υπηρεσίες του Δήμου μας.