1

Βιογραφικό Δημάρχου

Δήμαρχος Δήμου ΔράμαςΟ Χριστόδουλος Μαμσάκος γεννήθηκε το 1964 στη Δράμα και είναι μόνιμος κάτοικος στη Χωριστή Δράμας. Είναι παντρεμένος με τη Ρουμπίνη και έχουν δύο παιδιά τη Θεοδώρα και τον Ευάγγελο.

Είναι πτυχιούχος λογιστής – φοροτεχνικός, κάτοχος Master of Business με μακρόχρονη εμπειρία και επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία στη διαχείριση επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής της ευρύτερης περιοχής.

Σημαντική είναι η πορεία του ως εκπαιδευτής/εισηγητής σε σεμινάρια με θεματικές ενότητες λογιστικού και φορολογικού ενδιαφέροντος και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.

Η τεχνογνωσία από τις ενασχολήσεις του και οι προβληματισμοί του, οι επιτυχίες του και η καταξίωση από την τοπική κοινωνία, τον οδήγησαν στην ενασχόλησή του με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Το πρώτο μικρό βήμα της μακρόχρονης πολιτικής σταδιοδρομίας του έχει αφετηρία το Τ.Σ. Χωριστής, στο οποίο αργότερα εξελέγη Πρόεδρος.

Ακολούθησε η εκλογή του ως δημοτικός σύμβουλος και υπηρέτησε τα συμφέροντα του τόπου του και των συμπολιτών του από τα αξιώματα, που του ανατέθηκαν.

Ανέλαβε ως Αντιπρόεδρος τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Άρδευσης (ΔΕΥΑΔ).

Υπηρέτησε ως Αντιπρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής.

Αργότερα του ανατέθηκε το αξίωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών εντεταλμένου σε θέματα Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Το 2014 εκλέχθηκε Δήμαρχος του Δήμου Δράμας με τη δημοτική παράταξη «Ενώνουμε την Δράμα» για τη δημοτική περίοδο 2014-2019.

Την ίδια περίοδο εκλέχθηκε Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων ΑΜΘ (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Α.Ε.) και η θητεία του διήρκησε ως τα μέσα του 2019.

Τον Ιούλιο του 2015 ίδρυσε το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη και μέχρι σήμερα κατέχει το αξίωμα του Προέδρου. Στο δίκτυο έχουν συμβεβληθεί 130 Δήμοι της Χώρας και παρουσιάζει πλούσια δράση, συνεργασίες και διακρίσεις στην Ευρώπη. Ένα σύστημα Τετραπλής Έλικας για τη δημιουργία ενός δικτύου που θα διευκολύνει τη συνεργασία και θα διαθέτει μία συμπληρωματική δράση με τις Τοπικές Αρχές και την Κυβέρνηση, τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, τον Ιδιωτικό Τομέα και την Κοινωνία των Πολιτών για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και των ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Ορίστηκε από την ΚΕΔΕ εκπρόσωπος όλων των Ελληνικών Δήμων στην Ελληνογερμανική Συνέλευση ενώπιον των Δήμων της Γερμανίας, με αξιοσημείωτη δράση στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και στην προβολή της Χώρας στα υψηλά θεσμικά όργανα της Συνέλευσης και στους Γερμανικούς Δήμους.

Στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTEREGG III για την Ευρωπεριοχή Νέστος – Μέστα διετέλεσε Αντιπρόεδρος στο πλαίσιο της Στρατηγικής Διασυνοριακής Συνεργασίας

Την περίοδο 2014-2019 ορίστηκε μέλος στην Επιτροπή Χωροταξίας Υποδομών και Περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ με πλήθος εισηγήσεων και εργασιών κατά τη θητεία του.

Διετέλεσε μέλος στο ΔΣ του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων Ελλάδος

Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος στην Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Δράμας και σήμερα είναι μέλος της.

Το 2019 εκλέχθηκε για δεύτερη Δήμαρχος Δράμας για την δημοτική περίοδο 2019-2023 με την ίδια δημοτική Παράταξη.

Με την έναρξη της νέας θητείας, η ΚΕΔΕ, στο πλαίσιο των Επιτροπών πολιτικών της, του ανέθεσε το αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης με αρμοδιότητες, που αφορούν στους Δήμους όλης της Επικράτειας.