1

Ζ’ Επιστημονική Συνάντηση “Η Δράμα και η Περιοχή της – Ιστορία και Πολιτισμός”

Ζ’ Επιστημονική Συνάντηση

“Η Δράμα και η Περιοχή της – Ιστορία και Πολιτισμός”

Θέμα: Η Δράμα και η περιοχή της κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο – ενσωμάτωση, δεύτερη κατοχή, ανασυγκρότηση

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση και το Πρόγραμμα της Επιστημονικής Συνάντησης