Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΩΝ (ΚΑΜΕΡΑ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2023-2024

Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2023
image_print