Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Α΄ επαναληπτική δημοπρασία εκμίσθωσης του αγροτεμαχίου με αριθμό 43(πρώην 508) – αναδασμού 2017, σχολικού κλήρου Νέας Σεβάστειας.

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει, σύμφωνα με την αριθμ. 6946/06-03-2020 διακήρυξη, φανερή, προφορική, πλειοδοτική, α΄επαναληπτική δημοπρασία εκμίσθωσης του αγροτεμαχίου 43 (πρώην 508) – αναδασμού 2017, σχολικού κλήρου Νέας Σεβάστειας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ