1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α.Π. 914/28-08-2015 για την υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας

 Διαβάστε την Ανακοίνωση