Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΕΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012
image_print

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας ανακοινώνει ότι : μετά την διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης και αμόλυβδης βενζίνης) που κρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή άγονος, λόγω μη προσέλευσης και εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η σχολική επιτροπή αποφάσισε την προμήθεια των παραπάνω ειδών με ανάθεση ύστερα από διαπραγμάτευση

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ