Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για «Αναθεώρηση πολεοδομικής μελέτης περιοχής επέκτασης Νέας Αμισού και μελέτη Πράξης Εφαρμογής»

Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013
image_print

«Αναθεώρηση πολεοδομικής μελέτης περιοχής
επέκτασης Νέας Αμισού και μελέτη Πράξης Εφαρμογής»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η -Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

για υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας που αφορούν τη μελέτη Πράξης Εφαρμογής περιοχής επέκτασης Νέας Αμισού Δράμας κατά την ανάρτηση των Πινακίδων Εφαρμογής της, μετά και την δημοσίευση στο ΦΕΚ ΤΑΑΠ 417/28-12-2012, της με αρ. πρωτ. ΔΠΧΣ 7504/07-12-2012 απόφασης Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., περί τροποποίησης εγκεκριμένου σχεδίου συνοικισμού Νέας Αμισού Δράμας (περιοχή επέκτασης της Νέας Αμισού – αραιοδομημένο τμήμα).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ