Προσκλήσεις Δ.Σ.

Ανάκληση της 12ης πρόσκλησης σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου για την 28η /06/2017

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017
image_print

Διαβάστε το έγγραφο εδώ