Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Ανακοίνωση πινάκων κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020
image_print
Ανακοίνωση πινάκων κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου Ορισμένου Χρόνου