1

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ανακοίνωση ΣΟΧ Καθαριστριών ΨΘΕ7Ω9Μ-8ΑΔ

Την αίτηση την κατεβάζετε από το παρακάτω σύνδεσμο

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Το παράρτημα ΙΙ με οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης στο παρακάτω σύνδεσμο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την πρόσληψη καθαριστών – καθαριστριών στις σχολικές μονάδες των Δήμων