ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1 /2023
(Αναριθμηθείσα από ΣΟΧ 3 2022)
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020»
Άξονας Προτεραιότητας «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΕΚΤ»
Συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
ΤΙΤΛΟΣ «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»
Πράξη «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Επισυνάπτονται α) τα αρχεία του παραρτήματος που σημειώνονται οι τεχνικές οδηγίες, β) το έντυπο αίτησης και γ) η ανακοίνωση.

Η προθεσμία των 10  (δέκα) ημερών κατάθεσης των δικαιολογητικών ξεκινάει από την επόμενη της δημοσίευσης του θέματος με τελευταία ημέρα τη Δευτέρα 20/03/2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ7446 (1)-2021

pararthma_HY 01_02_ 2023_el_GR

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 1- ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ_6ΤΔΠΩ9Μ-ΒΒΣ