Γραφείο Τύπου

Παράταση πρόσκλησης για την υποβολή αίτησης με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για συμμετοχή στη διαδικασία της μετακίνησης της λαϊκής αγοράς και Υποβολή επιπλέον στοιχείων για όσους έχουν ήδη υποβάλει αίτηση

Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2023
image_print
Παράταση πρόσκλησης για την υποβολή αίτησης με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για συμμετοχή στη διαδικασία της μετακίνησης της λαϊκής αγοράς και Υποβολή επιπλέον στοιχείων για όσους έχουν ήδη υποβάλει αίτηση

Α) Παράταση πρόσκλησης για την υποβολή αίτησης με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για συμμετοχή στη διαδικασία της μετακίνησης της λαϊκής αγοράς

 Β) Υποβολή επιπλέον στοιχείων για όσους έχουν ήδη υποβάλει αίτηση

 

Λόγω τροποποίησης (Ν. 5019/27/Α, 14 Φεβ. 2023) των μεταβατικών διατάξεων του Ν. 4849/2021 για υφιστάμενους κατόχους άδειας που δραστηριοποιούνται σε λαϊκή αγορά, η οποία πραγματοποιήθηκε εν μέσω της διαδικασίας της μετακίνησης της λαϊκής αγοράς του Δήμου Δράμας στην περιοχή ανάπλασης του χειμάρρου Καλλιφύτου και της κατάθεσης αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους:

 

Α) παρατείνεται έως και την Πέμπτη 16-03-2023 και ώρα 14:30 η προθεσμία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για όσους δεν έχουν καταθέσει αίτηση, για τη διαδικασία της μετακίνησης της λαϊκής αγοράς στην Ανάπλαση του Χειμάρρου της Καλλιφύτου και τη βελτίωση θέσης των πωλητών  που δραστηριοποιούνται στην λαϊκή αγορά του Δήμου Δράμας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο άδειας (έκδοση άδειας με τα πλήρη στοιχεία του πωλητή). Εάν η άδεια μεταβιβάσθηκε, ως ημερομηνία κτήσης ορίζεται η ημερομηνία μεταβίβασης.
  • Έγγραφο απόδειξης της ημερομηνίας δραστηριοποίησης στην λαϊκή αγορά (π.χ. απόφαση Δημ. Συμβουλίου, απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου, διπλότυπο είσπραξης κλπ)
  • Ενημερότητα του άρθρου 12 του ν. 4987/2022 (206/Α΄) (φορολογική ενημερότητα)
  • Αντίγραφο ταυτότητας

 

Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες και παραγωγοί πωλητές που δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς τους, για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που αναγράφεται στην άδειά τους, εφόσον καταβάλλουν το αντίστοιχο τέλος, μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Δράμας στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, καθώς και στο site του δήμου Δράμας στο www.dimosdramas.gr για την προμήθεια του εντύπου της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Επισημαίνεται ότι για την συμμετοχή στη διαδικασία οι συμμετέχοντες, θα πρέπει απαραίτητα :

α) να έχουν θεωρημένη την άδεια λαϊκών αγορών

β) να μην έχουν οφειλές προς το Δήμο Δράμας, διαφορετικά δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην λαϊκή αγορά (άρθ. 285 του Ν. 3463/06)

γ) να είναι φορολογικά ενήμεροι μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

 

Στους συμμετέχοντες που δεν θα προσκομίσουν δικαιολογητικά εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν θα τους χορηγηθεί θέση και δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην λαϊκή αγορά.

 

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την αίτηση

 

Β) καλούνται έως και την Πέμπτη 16-03-2023 και ώρα 14:30, όσοι πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) έχουν καταθέσει αιτήσεις με τα δικαιολογητικά να προσκομίσουν επιπλέον μόνο έγγραφο απόδειξης της ημερομηνίας δραστηριοποίησης στην λαϊκή αγορά (π.χ. απόφαση Δημ. Συμβουλίου, απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου, διπλότυπο είσπραξης κλπ)

 

Ενημερωτικά σημειώνεται ότι η διενέργεια των διαδικασιών πραγματοποιείται από την πενταμελή επιτροπή του άρθρου 66 του ν. 4849/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία συγκροτήθηκε με Απόφαση του Δημάρχου Δράμας.

Η ανωτέρω Επιτροπή (μετά την τροποποίηση με το Ν. 5019/27/Α, 14 Φεβ. 2023) αξιολογεί τους πωλητές για την τοποθέτησή τους στη λαϊκή αγορά ως εξής:

Προηγείται αυτός που είναι φορολογικά ενήμερος, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης και μεταξύ φορολογικά ενήμερων πωλητών, αυτός που απέκτησε παλαιότερα την άδεια δραστηριοποίησης στην οικεία λαϊκή αγορά. Μεταξύ φορολογικά ενήμερων πωλητών που απέκτησαν στην ίδια ημερομηνία την άδεια δραστηριοποίησης στην οικεία λαϊκή αγορά, διενεργείται δημόσια κλήρωση από την επιτροπή.

 

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας, γραφείο 112, (τηλ. 2521350686) είτε αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email: mkaga@dimosdramas.gr