Αναστολή λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων της Α’Βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δράμας και αναστολή πραγματοποίησης των μαθημάτων τους, λόγω επιδημικής νόσου.

Αναστέλλεται:
-Η λειτουργία των Σχολικών Μονάδων της Α’Βάθμιας Εκπαίδευσης και των μαθημάτων τους, ήτοι: (α) βρεφονηπιακών σταθμών, (β) παιδικών σταθμών (γ)
νηπιαγωγείων (δ) δημοτικών σχολείων που ανήκουν στα διοικητικά όρια του Δήμου Δράμας.
-Η λειτουργία όλων των Ολοήμερων Σχολείων της Α’Βάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στα διοικητικά όρια του Δήμου Δράμας
-Η αναστολή των μαθημάτων και της λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων της Α’Βάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στα διοικητικά όρια του Δήμου Δράμας, άρχεται την 30η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη.
-Η αναστολή των μαθημάτων και της λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων της Α’Βάθμιας, παύει την 31 η Ιαν. 2020 ημέρα Παρασκευή
-Η άρση της λειτουργίας των σχολικών βαθμίδων της Α’Βάθμιας και των μαθημάτων, ορίζεται από την Δευτέρα 3η Φεβρουαρίου 2020, με την έναρξη της λειτουργίας τους και την πραγματοποίηση των μαθημάτων τους.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία εκδόσεως της και παύει να ισχύει με την παρέλευση της 31ης Ιαν. 2020.

Η Αντιδήμαρχος
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού
Αν. Τόλιου -Δάντζερα

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την απόφαση