Γραφείο Τύπου

Αναστολή λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Δράμας, λόγω επιδημικής νόσου.

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020
image_print
Αναστολή λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Δράμας, λόγω επιδημικής νόσου.

Αποφασίζουμε

-Την αναστολή λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου
Δράμας.
-Η αναστολή της λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου
Δράμας, άρχεται την 30η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και παύει την 31 η Ιαν.
2020 ημέρα Παρασκευή.
-Η άρση της ανωτέρω απόφασης, ορίζεται από την Δευτέρα 3η Φεβρουαρίου 2020,
με την έναρξη της λειτουργίας τους και την προσέλευση των παιδιών.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία εκδόσεως της και παύει να ισχύει με
την παρέλευση της 2ας Φεβ. 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΕΡΜΑΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την απόφαση