Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΩΝ

Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013
image_print

 Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την Ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως 31-12-2014.

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης

Κατεβάστε τη διακήρυξη